Cennik

CENNIK – AUTOTEST POLSKA. Sprawdź w jakich cenach oferujemy usługi.

Poniżej znajdziesz ujednolicony CENNIK – AUTOTEST POLSKA na badania urzędowe.
L.p.WyszczególnienieCena w złotych (brutto)
1.Okresowe badania techniczne
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62,00 zł
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w.(1)98,00 zł
1.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3.5 t do 16 t d.m.c.153,00 zł
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176,00 zł
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199,00 zł
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00 zł
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.50,00 zł
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.70,00 zł
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78,00 zł
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t d.m.c. do 16 t d.m.c.163,00 zł
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.177,00 zł
1.12pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00 zł
1.13taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00 zł
1.14pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00 zł
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne)63,00 zł
1.16pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00 zł
1.17tramwaj - wagon silnikowy330,00 zł
1.18tramwaj - wagon przegubowy395,00 zł
1.19tramwaj - wagon doczepny czynny250,00 zł
1.20tramwaj - wagon doczepny bierny110,00 zł
1.21trolejbus badania elektryczne(2)115,00 zł
1.22motorower50,00 zł
1.23pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej62,00 zł
2.Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20,00 zł
2.2skuteczności działania hamulców tramwaju120,00 zł
2.3skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu50,00 zł
2.4ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00 zł
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00 zł
2.6toksyczności spalin14,00 zł
2.7poziomu hałasu20,00 zł
2.8geometrii kół jednej osi36,00 zł
2.9działania amortyzatorów jednej osi14,00 zł
2.10wszystkich innych usterek łącznie20,00 zł
4.Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, ýe zagraýa bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)(4)20,00 zł
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)94,00 zł
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00 zł
5.Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych (3)20,00 zł
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)94,00 zł
6.Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badania specjalistyczne)114,00 zł
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00 zł
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00 zł
6.4który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00 zł
6.5autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)126,00 zł
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00 zł
6.7w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82,00 zł
6.8o którym mowa w art.. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym50,00 zł
6.9skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji60,00 zł
6.9askierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dok wym. do jego rej.94,00 zł
6.10pojazd, o którym mowa w art.. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.50,00 zł
6.11dla którego określono dod. wymagania tech. w międzynarodowych porozumieniach120,00 zł
7.Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy(1)35,00 zł
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze(4)21,00 zł
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób(4)48,00 zł
7.4czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej(4)41,00 zł
7.5czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego(4)41,00 zł
7.6wykonanie numeru nadwozia49,00 zł
7.7wykonanie numeru silnika49,00 zł
7.8wykonanie tabliczki i jej umieszczenie36,00 zł
7.9sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych82,00 zł
7.10pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy(5)255,00 zł
7.11ozonowanie klimatyzacji45,00 zł

Objaśnienia:

  1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
  2. Pozostałe badania jak dla autobusu.
  3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
  4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
  5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Chcesz poznań ceny innych usług?

Szukasz innej usługi, której nie ma na liście CENNIK - AUTOTEST POLSKA? Zadzwoń lub napisz wiadomość e-mail. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.